Start

Een bedrijf is een economisch onafhankelijke, organisatorische eenheid die markt- en kapitaalrisico’s neemt met behulp van planning- en besluitvormingstools en een of meer bedrijven gebruikt om het bedrijfsdoel en -doelstellingen na te streven.

In hun geheel worden privaatrechtelijke ondernemingen ook de particuliere sector genoemd. Het totaal van de publieke sector omvat daarentegen publieke bedrijven, privaatrechtelijke bedrijven en publiekrechtelijke instellingen (gemeentelijke bedrijven); ze vertegenwoordigen een gemengde vorm en zijn – net als clubs – meestal onderworpen aan het principe van kostendekking.

Bedrijven kunnen verschillende vormen aannemen, zoals:

    – vrijwillige verenigingen, waaronder mogelijk non-profitorganisaties
– zakelijke entiteiten met als doel winst te behalen
    – financiële entiteiten en banken

Bedrijfsvergadering

Wilt u een bedrijf op richten? Dan is de eerste keuze die u moet maken of u een eenmanszaak of een vennootschap opricht.

Vennootschapsvormen

Is uw keuze gevallen op een vennootschap, dan zult u de keuze moeten maken uit de volgende vennootschapsvormen:

  • besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba), met varianten zoals de s-bvba of e-bvba.
  • vennootschap onder firma (vof)
  • naamloze vennootschap (nv)
  • coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cvba)
  • coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid (cvoa)


Bouw

Casino

Eten


Financieel

Gezondheid

GokkenOpleiding

Reizen

Telecom


Vakantie

Zakelijk